Obsługa informatyczna
Stałe umowy serwisowe

Umowy serwisowe zapewniają kompleksową obsługę informatyczną firm w zakresie: sieci, serwerów oraz wsparcie użytkowników końcowych z gwarantowanym czasem reakcji serwisu na zgłoszenie. Umożliwiają zastąpienie lub zredukowanie istniejącego działu Informatycznego firmy oraz zwiększenie jakości wsparcia informatycznego. Uniezależniają Klienta od urlopów i zwolnień własnych pracowników.

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna umożliwia naszym Klientom uzyskanie dostępu do wysokiej klasy specjalistów w celu rozwiazywania pojedynczych lub złożonych problemów informatycznych oraz wdrożeń i konserwacji sytemów IT. Zmniejsza to nakłady bieżące na utrzymanie działów IT u klienta, dostarczając specjalistów z poszczególnych dziedzin tylko w momentach, gdy są niezbędni, zapewniając dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry informatycznej stosownie do potrzeb klientów.© Copyright 2008 | All rights reserved | Polbajt