SQL-Vagon
Zintegrowany system zarządzania gospodarką wagonową. Program zawiera następujące moduły:
- zasobów,
- techniczny,
- magazynowy,
- księgowy,
- kontrolny,
- raportowania i analiz.
Program w wersji internetowej pracuje na bazach MySQL i Oracle (Orac-Vagon).

Moduł ZASOBY posiada wszystkie informacje na temat:
- wagonów,
- lokomotyw,
- zestawów kołowych.
Są to takie parametry jak:
- daty prdukcji,
- informacje o własności, dzierżawie i eksploatacji,
- numery poszczególnych elementów,
- daty ważności przeglądów,
- parametry techniczne,
- parametry fizyczne,
- przebiegi,
- koszty napraw,
i wiele innych.

Moduł TECHNICZNY rejestruje zlecenia w zakresie napraw i bieżącego utrzymania wagonów i lokomotyw.
W kosztach napraw zawarte są:
- materiały,
- roboczgodziny,
- usługi obce.

(strona w trakcie realizacji - przepraszamy.)

© Copyright 2008 | All rights reserved | Polbajt