Salud
Program Salud powstał we współpracy z firmą Sanitas. Służy do szeroko rozumianej rejestracji pacjentów, w tym przydzielanie odpowiednich lekarzy, definiowanie ich godzin dyzurów oraz innych opcji. Program Salud został stworzony również w celu usprawnienia wymiany informacji pomiędzy placówką medyczną a NFZ. Umożliwia on dokonanie szerokiego zakresu raportów, które mogą być zapisywane w postaci równych plików.

© Copyright 2008 | All rights reserved | Polbajt