Wybrane tematy
DELPHI A ORACLE.

Komponenty zapewniające wymianę danych w Delphi to:
- dbExpress,
- ADO,
- MyDac,
- AnyDac.
Pierwsze dwa z nich są wbudowane w instalacyjną wersję Delphi. Spośród nich tylko ADO zapewnia skuteczną wymianę danych i obsługę w module raportowania Rave Report. Niestety mechanizm jest ten jest bardzo wolny i nie zapewnia wystarczającego komfortu pracy dla dużych tabel.
Ostatnie dwa komponenty są komercyjne. Obydwa bardzo skuteczne i polecane przez dystrybutorów Delphi. Warto w nie zainwestować bo cechują się wysoką wydajnością. Także można liczyć na komplet instrukcji, FAQ i pomoc techniczną.

PRZEKIEROWYWANIE PROGRAMU

EXIT
BREAK
CONTINUE

STEROWANIE PROGRAMEM.

Proceudry kończące.

AddTerminateProc
Halt
RunError
Aplication.Terminate
ExitWindows
ExitWindowsEx
InitiateSystemShutdown
- InitiateSystemShutdown('','Za 5 s zamykamy',5.True,True)
AbortSystemShutdown

OBSŁUGA WYJĄTKÓW

TRY ... EXCEPT
TRY ... FINALLY

OPERACJE WEJŚCIA-WYJŚCIA

AssignFile
Reset
Rewrite
Append
CloseFile

FilePos
Seek
Eof
FileSize

Read
Write
Truncate

BlockRead
BlockWrite

AssignPrn
ReadLn
WriteLn

FindFirst
FindNext
FindClose
FileSearch

FileExists
DirectoryExists
RenameFile
Rename
DeleteFile
Erase
CreateDir
MkDir
ForceDirectories
RemoveDir
RmDir
GetCurrentDir
GetDir
SetCurrentDir
ChDir

CopyFile
MoveFile
GetVolumeInformation
GetSystemDirectory

INFORMACJE O SYSTEMIE

SYSTEM OPERACYJNY

GetComputerName
SetComputerName
GetUserName
GetVersionEx
GetSystemInfo
SystemParametersInfo

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

GetKeyboardType
GetSysColor
GetSysColors

OBSŁUGA PAKIETÓW

LoadPackage
UnloadPackage
SafeLoadLibrary


(Strona w trakcie realizacji - przepraszamy)


© Copyright 2008 | All rights reserved | Polbajt