Zipher
Program Zipher 2008 umożliwia zaplanowane kopiowanie wybranych folderów do wielu lokalizacji sieciowych w zadanym czasie. Formatem wynikowym jest zaszyfrowany plik skompresowany ZIP. Program zwraca informacje o ilości skopiowanych plików i folderów. Program informuje o niepowodzeniu kopii, a także o możliwych anomialiach w plikach wynikowych.
Przegląd funkcji programu Zipher:

1. Kopiowanie do formatu ZIP - zaszyfrowanego o określonej porze, określonych katalogów (folderów).
2. Kasowanie starych plików wynikowych po zadanym czasie od utworzenia.
3. Zabezpieczenie archiwum hasłem.
4. Autostart razem z systemem operacyjnym.
5. Współpraca z systemami operacyjnymi Windows 9x/2000/XP/Vista


© Copyright 2008 | All rights reserved | Polbajt