Słownik MySQL ®
ALTER TABEL - Zmiana parametrów tabeli.
ALTER TABEL Tabela_old RENAME Tabela_new; - Zmiana nazwy tabeli.
ALTER TABEL Biblioteka ADD Tematyka VARCHAR(20); - Dodanie kolumny w tabeli.
ALTER TABEL Biblioteka ADD Tematyka VARCHAR(20) AFTER Autor; - Dodanie kolumny w tabeli po kolumnie Autor.
ALTER TABEL Biblioteka DROP COLUMN Tematyka; - Usunięcie kolumny tabeli.
ALTER TABEL Biblioteka MODIFY Tematyka VARCHAR(35); - Modyfikacja typu kolumny tabeli.
ALTER TABEL Biblioteka CHANGE Tematyka Tematyka_nowa VARCHAR(40); - Zmiana nazwy i modyfikacja typu kolumny tabeli.

AUTO_INCREMENT - Automatyczne zwiększenie wartości pola.
CREATE TABEL Biblioteka (Tytul CHAR(30), Id NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY(Id));

CALL - Wywołanie procedury.

COMMIT - Zatwierdzenie tranzakcji.

CREATE DATABASE - Tworzenie bazy danych.
CREATE DATABASE Sklep;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Sklep;

CREATE INDEX - Tworzenie indeksu dla danej tabeli.

CREATE TABLE - Tworzenie tabeli.
CREATE TABLE Biblioteka (Tytul CHAR(30), Id NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY(Id));

DEFAULT - Wartość domyślna.
CREATE TABLE Ulice (Nazwa CHAR(30), Miasto CHAR(20) DEFAULT "London" , Id NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY(Id));

DESCRIBE (DESC) - Instrukcja dostarcza informacji na temat kolumn tabeli.
DESCRIBE Tabela;

DROP DATABASE - Usunięcie wszystkich tabel bazy i samej bazy danych.
DROP DATABASE Sklep;

DROP INDEX - Usunięcie indeksu.

DROP TABLE - Usunięcie jednej lub więcej tabel.
DROP TABLE Tabela;

GROUP BY - Grupowanie tabeli.
SELECT Autor, COUNT(*) FROM Biblioteka GROUP BY Autor;

INSERT INTO - Dodawanie wpisu do tabeli.
INSERT INTO Biblioteka(Tytul, Autor) VALUES ("Ubik","Philip K. Dick");

LIMIT - Określa ilość zwracanych wierszy w zapytaniu.
SELECT * FROM Tabela LIMIT 10;

LOAD DATA IN FILE - Odczytanie wierszy z pliku tekstowego i załadowanie ich do tabeli z bardzo dużą szybkością.

NOT NULL - Pole nie może być puste.
CREATE TABEL Biblioteka (Tytul CHAR(30) NOT NULL);

ORDER BY - Sortowanie tabeli.
SELECT Tytul, Autor FROM Biblioteka ORDER BY Tytul;

RENAME TABLE - Zmiana nazwy tabeli lub tabel.

ROLLBACK - Wycofanie tranzakcji.

SELECT - Wybranie elementow tabeli.
SELECT * FROM Tabela;
SELECT Tytul,Autor FROM Biblioteka;

SHOW DATABESES; - Pokazuje wszystkie dostępne bazy danych.

SHOW TABLES; - Pokazuje listę tabel bieżącej bazy danych.

START TRANSACTION - Rozpoczęcie tranzakcji.
W przypadku instrukcji START TRANSACTION automatyczne zatwierdzanie jest wyłączone az do momentu zakończenia tranzakcji instrukcją COMMIT lub ROLLBACK.

WHERE - Ograniczenie ilości zwracanych wierszy.
SELECT Tytul FROM Biblioteka WHERE Tematyka="Sensacja";

USE - Instrukcja służy do określenia bazy danych, która ma być używana.
USE Sklep;

© Copyright 2008 | All rights reserved | Polbajt