Przykłady, receptury
Odczytanie wszystkich wierszy tabeli.

SELECT * FROM Tabela
SELECT Tytul FROM Biblioteka

Odczytanie podzbioru wierszy tabeli.

SELECT * FROM Tabela WHERE Kolumna=Warunek
SELECT Tytul FROM Bibliotek WHERE Nazwisko_autora='Sienkiewicz'

Ograniczenie ilości odczytywanych wierszy.

SELECT * FROM Tabela WHERE ROWNUM<=10

Zamiana wartości pustych na rzeczywiste.

SELECT COALESCE(Wartosc,0) FROM Tabela
SELECT NVL(Wartosc,0) FROM Tabela

Poszukiwanie zadanych wzorców.

SELECT Tytul FROM Biblioteka WHERE Tematyka IN ('Sensacja','Thiller')

(Strona w trakcie realizacji.)

© Copyright 2008 | All rights reserved | Polbajt