Sieci komputerowe
W nowoczesnej firmie, sieć komputerowa to jeden ze składników sukcesu.

Niezawodna sieć komputerowa powinna być zaprojektowana na potrzeby firmy oraz właściwie administrowana.

Nasza oferta dotycząca sieci komputerowych obejmuje:

- projektowanie i budowę,
- administrację sieci i serwerów sieciowych,
- rozbudowę istniejących sieci,
- naprawę i usuwanie usterek istniejącej sieci komputerowej.

© Copyright 2008 | All rights reserved | Polbajt